Vi bruker de mest avanserte visualiseringsprogrammene på markedet og ved hjelp av VR kan nå bevege oss gjennom
anlegget i sanntid lenge før anleggarbeidene starter. Dette gir prosjektgruppen og byggherre en unik mulighet for
evalueringer og justeringer tidlig i prosjekteringsfasen.

 

Uteområder og grønne tak for 22000 m² kontorarealer. Breeam og Well sertifisering på høyt nivå.
Veiprosjektering og overvannshåndtering.

 

En hage for demente skal gi trygghet, glede og harmoni. Konkret bruk av lyd, lukt, smak og følbarhet er valgt for å bringe frem minner og stimulerer sansene til brukerne. 

Foto: Finn Ståle Feldberg

"Nordtvet gård barnehage er én av tre finalister som kjemper om å vinne Oslo bys arkitekturpris. Det har blitt et lekent, vakkert og varig anlegg, som i tillegg går svært godt med besøksgårdsanlegget og øvrige omgivelser", skriver juryen i sin begrunnelse.

Vi har prosjektert landskapet sammen med Hettie Pisters i Studio HP og Morfeus arkitekter.

Mailand aktivitetspark er etablert på en tidligere parkeringsplass og masselager.

Ved masseberegning sikret vi massebalanse og eliminerte behovet for unødvendig transport og massedeponi.

Parken er i nær tilknytning til barnehage og tre skoler og er svært mye brukt både på dag- og kveldstid.