Haakon VII gate

Utredning og konseptforslag til rehabilitering av trapp ved hovedinngang til Storebrandbygget i Haakon VII's gate

Ved å integrere rampen (for universell utforming) inn i trappeløpet vil man kunne fjerne dagens rampe som ble bygget utenfor trappeløpets høyre side og ødela symmetrien i det opprinnelige designet. Ved dette vil grøntområdene tilbakeføres til sine opprinnelige former og dagens uteserveringen vil få betraktelig mer luft og lys.

Den opprinnelige utformingen av Storebrandbygget tilhører brutalismen og stod ferdig i 1963 og ble tegnet av Rune Lund og Alf Valentins.
Bygget er under rehabilitering med fokus på bevaring og fremheving av den ikoniske arkitekturen og dette ønskes også gjort med inngangspartiet.

Bildet fra dagens situasjon viser ved 3.1 at kun den ene inngangen er i bruk. Videre er en massiv rampe 3.2 bygget i det ene grøntarealet for å tilfredstille kravet til UU for rullestoler, barnevogner og andre som hindres av trapper.

 

Ved å bruke en rampe med repos i trappeløpet vil alle krav tilfredstilles, trappen blir åpen og imøtekommende og det er lett å ferdes direkte mot inngangen eller ingangene dersom man ønsker å gjenninføre begge.