top of page

Flesefossen

Et majestetisk og vakkert Norske Turistveier prosjekt

I prosjektet var vi ansvarlige for landskapsarkitektur av omliggende terreng. Det innebar valg av beplanting, kotering av parkeringsplass og vei, innspill på detaljering, tilpassing av universell utforming. Vi startet med å fly drone over hele området for å få en detaljert 3D modell av all topografi og visuell representasjon av omliggende arkitektur og terreng. Modellen ble benyttet for masseberegninger, kontroll av stigningsforhold, avrenning av overvann, plassering av sluk og kontroll av siktlinjer.

Flesefossen ligger mellom Sand og Røldal i Brattlandsdalen Norge, og er en del av de Nasjonale Turistveiene, som består av atten regionale ruter som er kjent for sin naturskjønnhet.

Fossen er et vakkert skue der den som et slør brer seg nedover fjellsiden, en opplevelse arkitekturen vakkert understreker og med sin utforming omrammer på en inkluderende måte. Denne rasteplassen har fått en omfattende oppgradering med en langsgående, gjennomsynlig konstruksjon i stål og tre på en plattform i betong som kjennemerke.

De nye toalettene er innlemmet i den nordlige enden av konstruksjonen. I prosjektet inngår også rastemøbler i terrenget og en parkeringsplass med kapasitet til ni biler og to busser. Målet med prosjektet er å legge til rette for at besøkende kan raste og nyte landskapsrommet og den mektige fossen i fred og ro.

Det urørte landskapet sklir sømløst inntil og under den svevende konstruksjonen og gjør Flesefossen til en unik turistattraksjon. Med sin unike beliggenhet og kontakt med naturkreftene tiltrekker plassen seg besøkende som ønsker å oppleve den majestetiske naturen og samtidig ha tilgang til moderne fasiliteter.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

Haugen Zohar

Statens Vegvesen

bottom of page