top of page

Gladengveien 12-14

Boligutbyggingsprosjekt for Ferd Eiendom AS

Fra Konsept til Realisering.
I prosjektet var vi ansvarlige for landskapsarkitektur av omliggende terreng. Det innebar valg av beplanting og revegetering, kotering av dekker, parkeringsplass og vei, innspill på detaljering og tilpassing av universell utforming. Tverrfaglige diskusjoner rundt prosjektet som en helhet, plassering i terrenget og valg av tekniske løsninger.

Vi startet med å laste ned oppdatert 3D data av hele området for å få kontroll på omliggende arkitektur og terreng. Kombinert med kundens oppdaterte 3D scanning ble modellen benyttet for masseberegninger, kontroll av stigningsforhold, avrenning av overvann, plassering av sluk og kontroll av siktlinjer.

Vi fulgte prosjektet fra tidligfase, gjennom detaljering og ut byggefasen.

Ferd Eiendom utvikler Humlehagen, et attraktivt ­boligprosjekt sentralt i Ensjøbyen. Her kommer 133 ­leiligheter og 9 unike rekkehus fra 36 til 135 kvm. I kjernen av gårdsrommet blir det opparbeidede utearealer som tilrettelegger for lek og sosialt samspill for beboere i alle aldre, året rundt. Et felles veksthus, pergola og eget sykkelskur tilrettelagt med sykkelvask og mulighet for enkle servicejobber.

Det tilrettelegges for et godt mangfold av humlevennlige planter som sikrer god mattilgang gjennom hele sesongen. I regnbedene blir det plantet stauder som gir variert blomstring gjennom hele sommeren og på noen takflater etableres det både vakre og nyttige blomsterenger. Små humlekasser plasseres ut i lite beferdet område for å gi humlene et trygt sted å bo.

Med balkonger, markterrasser, takhager og opparbeidede utearealer skapes et stort og unikt uteområde som tilrettelegger for lek og sosialt samspill for beboere i alle aldre, året rundt.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

Veidekke
Arkasa
Rambøll
Multiconsult
Marini Consulting
Sweco

Ferd Eiendom

bottom of page