top of page

Grefsen Kirke

Innpassing av et nytt tilbygg i en furulund - rammetillatelse

Det nye tilbygget er plassert på sørsiden av kirkebygget i en eksisterende furulund. På befaring ble terreng og furutrær skannet og plassert i 3D-modell. Dette ga oss full kontroll på terreng, plassering av trær og avrenning. Metoden ga en presis prosjektering av overvann, universell utforming, bevaring av trær mm.

Grefsen kirke er en langkirke fra 1940 på Grefsen i Oslo tegnet av arkitekt Georg Greve. Den ble innviet av biskop Eivind Berggrav 3. mars samme år og er sognekirke for Grefsen menighet. Byggverket er i tegl, slemmet og kalkmalt og har 600 sitteplasser. Bygget har preg av norsk romansk stil, men har rettvinklede åpninger i stedet for romanske rundbuer. Dekoren er enkel. I koravslutningen er det glassmalerier utført av Oddmund Kristiansen.

Kirkebygget skal suppleres med et nytt tilbygg mot sør for å utvide kontorarealene. Hensikten er å etablere velfungerende arealer for Grefsen kirkes administrasjon. Tilbygget skal innpasses i en eksisterende lund av store furutrær. Dette krever en nøysom plassering og tilpasning mot terreng og rotsoner til trærne.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

HBA Arkitekter

Kirkelig fellesråd i Oslo

bottom of page