top of page

Madland Havn

Et Norske Turistveier prosjekt omgitt av rå natur

I prosjekter var vi ansvarlige for lanskapsarkitektur av omliggende terreng. Det innebar valg av beplanting, kotering av parkeringsplass og vei, innspill på detaljering, tilpassing av universell utforming. Vi startet med å fly drone over hele området for å få en detaljert 3D modell av all topografi og visuell representasjon av omliggende arkitektur og terreng. Modellen ble benyttet for masseberegninger, kontroll av stigningsforhold, avrenning av overvann, plassering av sluk og kontroll av siktlinjer.

Madland havn, som ligger på vestkysten av Norge, er en del av de Nasjonale Turistveiene, som består av atten regionale ruter som er kjent for sin naturskjønnhet. Havnen er en vakker, men samtidig værutsatt destinasjon, og den tiltrekker seg turister som ønsker å oppleve den dramatiske naturen på nært hold.

Havnen har to utstikkende brygger som gir et idyllisk og sjarmerende preg. Disse bryggene er populære blant besøkende, og de gir også en trygg avstand til de ekstreme naturkreftene som kan oppleves under vinterstormer. Å være vitne til de mektige bølgene og vindene som herjer i Nordsjøen kan være en spektakulær opplevelse for de som søker naturopplevelser.

Prosjektet ved Madland havn omfatter to unike bygninger. Det offentlige toalettbygget konstruert av betong tilbyr fasiliteter for besøkende under sitt opphold ved havnen. Bygningen er nøye designet for å passe inn i det nakne landskapet. Bygget får sitt unike særpreg fra spesiallagede betongsteinene, disse er hule for å skape en åpen grid som slipper lys ut på kveldstid og gir god utsikt på dagtid når man beveger seg rundt den glasskledde kjernen.

I tillegg til toalettbygget finner man en moderne stormhytte som elegant sklir inn i miljøet blandt de andre naustene. Hytten er bygget av tre, det store glasspaneler som utgjør den vestlige veggen og passer meget godt med de omkringliggende naustene, og den gir besøkende muligheten til å oppleve kraften i naturen samtidig som de er beskyttet.

Samlet sett er Madland havn en unik turistattraksjon på vestkysten av Norge. Med sin vakre beliggenhet, værutsatte karakter og de to karakteristiske bygningene, tiltrekker havnen seg besøkende som ønsker å oppleve den majestetiske naturen og samtidig ha tilgang til moderne fasiliteter.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

-

Haugen Zohar

bottom of page