top of page

Nedre Hegdehaugsveien

Prosjektskisse for utvikling av nedre Hegdehaugsveien

Nytt gatetun
Det nye gatetunet skal stå i stil til den flotte 1800-talls bebyggelsen som dominerer gateløpet. Dette reflekteres i et design som tar opp klassiske former i møblering og utstyr. Gateløpet får en fin harmoni og gata skal fremstå som om den «alltid har vært der».

Gateløpet utformes som et gatetun hvor fotgjengere og myke trafikanter gis første prioritet. Det legges til rette for flere oppholdsarealer og møteplasser. Det etableres to torg langs gatetunet. Torget ved nærmiljøhuset blir hjertet i gatetunet og ved krysset Sven Bruns Gate x Hegdehaugsveien etableres Nedre torg som en fin avslutning av gatetunet.

Det nye designet tar høyde for eksisterende infrastruktur og krav til alt fra overvnnshåndtering, universell utforming, tilgjengelighet for brann og redning, reduksjon av parkeringsplasser, flerbruk gjennom alle sesonger, moderne renovasjonshåndtering og ikke minst økt trivsel for beboere og brukere av gaten.

Prosjektbeskrivelse
Holo & Holo vant konkurransen "Prosjektskisse for utvikling av nedre Hegdehaugsveien” som ble lyst ut av Oslo kommune v/Bydel Frogner, enhet for Samfunn og Samkapning og prosjekt utvikling av Homansbyen i 2023. Mulighetsstudien er utarbeidet i samarbeid med Kristiania byplankontor og med innspill og dialog med beboere og andre interessenter i området. Basert på en dyptgående kartlegging av kvaliteter og muligheter ble det utviklet tre ulike designforslag for gateløpet med et overordnet mål om å skape et velfungerende og grønt gatetun med attraktive møteplasser for beboere i alle aldre.

Dagens situasjon
Gateløpet Nedre Hegdehaugsveien strekker seg fra krysset Parkveien x Hegdehaugsveien (Lorry) og ned til krysset Sven Bruns Gate x Hegdehaugsveien og består i hovedsak av vakre bygninger fra slutten av 1800 tallet samt et par bygninger fra 30-tallet og et nærmiljøhus i gammel byggestil, bygget på 80-tallet. Gateløpet fremstår i dag som et grått og «lukket byrom» og har forfalt over flere tiår. Det er mangel på vedlikehold, sosiale møteplasser, god avfallshåndtering, grøntareal, og regulering av trafikk. Arealet har stort potensiale, men oppfattes i dag som lite attraktivt.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

-

Bydel Frogner

bottom of page