top of page

Sølvberget

Kronelandskap på Sølvberget

Parken på Sølvberget kan nytes hele året med ulike opplevelser gjennom sesongene, fra vårens spirende liv og sommerblomstring til høstens bær og grønnsaker. Gapahuken og hovedbyggets store vinduer gir beskyttelse mot vær og mulighet for å oppleve naturen fra innsiden.

1- Spasertur i parken
Taket på Sølvberget gir en følelse av å forlate byen og komme ut i naturen. En slyngende sti tar besøkende gjennom ulike opplevelser, inkludert
gapahuk, kjøkkenhage, utsiktspunkter, sitteplasser og en kvisthytte i naturhagen.

2- Litteraturhagen
Med utsikt over Riskafjorden og øyene Grasholmen og Sølyst gir litteraturhagen en rolig atmosfære perfekt for lesing og kontemplasjon. Busker og små trær skaper en beroligende ramme for å nyte utsikten.

3 - Naturhagen
Den sentrale delen av takhagen er en naturhage som appellerer til barn og unge med stedegne planter og hemmeligheter som småkryp, gamle stubber og en trehytte. En universelt utformet sti gir tilgjengelighet for alle, og det er rom for oppdagelsesferder, inkludert et insekthotell under en gammel stubbe.

4- Matdyrking på taket
Kjøkkenhagen blir et område for dyrking av nyttevekster og en arena for å lære om matproduksjon. Skoleklasser og barnehager kan delta i såing og planting og lage mat av lokale grønnsaker i kantinen ved siden av.

5- Integrert bygg
Hovedbygget har store vinduer som gir besøkende muligheten til å oppleve den vakre
utsikten. Vegetasjonen langs bygningens gesimser knytter bygget til taklandskapet og skaper en sammenhengende opplevelse. Solceller med lys bakgrunn på taket.

Holo & Holo landskapsarkitektur ble sammen med Helen & Hard og Mattak prekvalifisert til å delta i plan- og designkonkurranse om løsningsforslag til en ny takhage med kafé på Sølvberget kulturhus i Stavanger. Sammen laget vi «Kronelandskap», et konsept hvor en ny paviljong og takhage danner en “krone” på kulturhuset og skaper et nytt landskap som forener takhagen, kafeen og kulturrommet. Vi leverte et fremtidsrettet design med en frodig takhage med fokus på bærekraft, biologisk mangfold og dyrking, i tråd med kommunens ambisjoner om å skape et spektakulært sted og en møteplass som er en attraksjon i seg selv.

Hagen og paviljongen er nøye tilpasset Sølvberget og knytter seg til arkitekturen på en ydmyk måte. Den frodige takhagen utvider den grønne atmosfæren i biblioteket og rommene nedenfor. Vegetasjonen på taket vil være synlig i etasjene under, og glasspyramiden gir en visuell forbindelse mellom innendørs og utendørs. Den skulpturelle bordgangen slynger seg over taket og knytter hagen og paviljongen sammen og skaper en sømløs forbindelse mellom de to.

Økologiske prinsipper ligger til grunn med regenerative føringer for matproduksjon. Vi tar vare på regnvannet som en ressurs i hagen og gjøre vannet tilgjengelig for planter og livet i jorden. Med utstrakt bruk av stedegen vegetasjonsbruk tilfører vi en høy grad av biologisk mangfold. I sum bringer takhagen naturen og de naturlige prosessene inn i byen og samtidig som den bringer byen og bylivet opp på taket.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

Mattak
Helen & Hard

Stavanger kommune

bottom of page